Uitwendige veiligheid o.a. wiel- en zijdelingse afscherming

Artikel 5.5.48

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Driewielige motorrijtuigen mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 2. 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, moeten uitstekende delen van driewielige motorrijtuigen, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 3. 3.

  Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing op voertuigdelen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten.
 4. 4.

  De wielen onderscheidenlijk banden van driewielige motorrijtuigen mogen niet aanlopen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 5. 5.

  Geen deel aan de buitenzijde van een driewielig motorrijtuig mag zodanig zijn bevestigd, beschadigd of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor losraken.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.