Overeenstemmen van het voertuig met de voertuiggegevens alsmede eisen m.b.t. identificatie

Artikel 5.2.1

Actuele regelgeving

 1. 1.

  De personenauto moet in overeenstemming zijn met de op de voor het voertuig afgegeven kentekencard, dan wel het kentekenbewijs en in het kentekenregister omtrent het voertuig vermelde gegevens.

  Wijze van keuren
  Visuele controle. Tijdens de algemene periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 2 en 3, van toepassing.
  Aanvullende permanente eisen
  Artikel 2

  De volgende gegevens, voor zover in het kentekenregister vermeld, moeten in overeenstemming zijn met het voertuig:

  1. kenteken.
  2. voertuigidentificatienummer.
  3. brandstof dan wel brandstoffen, waarbij:

   ‘A’ staat voor alcohol;
   ‘B’ staat voor benzine;
   'C’ staat voor LNG;
   ‘D’ staat voor diesel;
   ‘E’ staat voor elektriciteit;
   ‘E/B’, ‘E/D’, ‘E/G’ of een andere combinatie waarin een 'E' voorkomt, staat voor hybride;
   ‘G’ staat voor LPG;
   ‘H’ staat voor CNG;
   ‘W’ staat voor waterstof.

   Een combinatie van brandstoffen wordt aangeduid met meerdere letters.

   Indien in het kentekenregister de brandstofcode 'C', ‘G’ of ‘H’ niet is vermeld, mogen de volgende onderdelen van een LNG-, LPG- of CNG-installatie niet zijn gemonteerd:
   1. verdamper, drukregelaar of ander brandstofdoseringssysteem. Een uitlaatstift, die bij een luchtgekoelde motor als verdamper fungeert, hoeft niet te worden verwijderd;
   2. LNG-, LPG-, of CNG tank;
   3. gasafsluiter;
   4. gasmengstuk;
   5. inspuitstukken, tenzij deze definitief zijn afgeplugd;
   6. inspuitstukadapter, tenzij deze definitief is afgeplugd;
   7. buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd;
   8. hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte, dat rechtstreeks vast tegen de onderzijde van het voertuig is bevestigd.
  4. wielbasis.
   Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, de wielbasis waarbij deze niet meer dan 2,0 % mag afwijken van de waarde die in het kentekenregister is vermeld. Bij twijfel wordt de wielbasis gemeten. Als de wielbasis van fabriekswege links en rechts verschilt, wordt de gemiddelde waarde als wielbasis aangemerkt;
  5. aanwezigheid van een koppeling.
   Indien het een bedrijfsauto of een bus betreft met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en in het kentekenregister is geen waarde voor de afstandsmaat van de voorzijde van het voertuig tot het hart van de koppeling vermeld, mag geen koppeling op de bedrijfsauto of bus zijn gemonteerd. Dit geldt niet indien het een brandweerauto betreft waarvoor blijkens het kentekenregister een kentekenbewijs is afgegeven vóór 12 december 1983;
  6. aanwezigheid van meerdere koppelingen.
   Indien op de bedrijfsauto of bus met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg meerdere koppelingen zijn gemonteerd, moet van elke koppeling de waarde voor de afstand van de voorzijde van het voertuig tot het hart van de koppeling in het kentekenregister zijn vermeld. Dit geldt niet indien het een vangmuilkoppeling ten behoeve van een besturing betreft;
  7. aantal cilinders.
   Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, wordt het aantal cilinders bij twijfel gecontroleerd. De controle op het aantal cilinders blijft achterwege als het een wankelmotor betreft.

  Nieuw per: 1-1-2016

  Artikel 3
  1. Een personenauto, bedrijfsauto, bus, aanhangwagen of driewielig motorrijtuig moet zijn voorzien van gele retroreflecterende kentekenplaten, voor een aanhangwagen één, voor een driewielig motorrijtuig één of twee platen, welke aan de linkerzijde zijn voorzien van een in het laminaat geïntegreerd Eurosymbool. Hiervan zijn uitgezonderd: 
   1. voertuigen waarvoor in het kentekenregister de toestemming tot het voeren van kentekenplaten model 18.2 staat vermeld; deze voertuigen mogen zijn voorzien van het kleine model kentekenplaten;
   2. voertuigen met een datum eerste toelating welke ligt vóór 1 januari 1978; deze voertuigen mogen zijn voorzien van donkerblauwe kentekenplaten;
   3. taxi’s moeten zijn voorzien van lichtblauwe kentekenplaten als bedoeld in de Regeling Kentekens en Kentekenplaten, en
   4. voertuigen waarvoor tijdelijke kentekenplaten, voor een aanhangwagen één, voor een driewielig motorrijtuig één of twee platen, zijn afgegeven tot en met de op de kentekenplaat vermelde maand.
  2. Personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en driewielige motorrijtuigen en gekentekende aanhangwagens mogen geen andere kentekenplaten voeren dan vermeld in deze bijlage.
  Toelichting

  Brandstofsysteem alcohol

  Als in het kentekenregister zowel A (alcohol) als B (benzine) staat, dan moet het voertuig op dit punt worden goedgekeurd. Of de motor wel of niet gevoed wordt door alcohol is niet te onderscheiden in een keuring.

  Voertuigidentificatienummer (VIN) niet aanwezig, niet leesbaar

  Vóór aanvang van de keuring moet het VIN gecontroleerd worden. Er mag geen keuring uitgevoerd worden als het VIN van het voertuig ontbreekt, niet leesbaar of niet in overeenstemming is met het kentekenregister. Dit staat omschreven in Regeling erkenning keuringsbevoegdheid APK, artikel 27 (lid 4).

  Afwijkingen tussen het VIN uit het kentekenregister met het voertuig kan verschillende oorzaken hebben, u kunt hierover contact opnemen met RDW, technische helpdesk (KIT), tel. 0900-0739 (€0,10 per minuut). Als het VIN ontbreekt of niet leesbaar is verwijst u de aanvrager van de APK door naar RDW.

  Dual-fuel

  De brandstof die wordt gebruikt om bij te mengen (dual-fuel) hoeft voor de uitvoering van de APK niet geregistreerd te zijn in het kentekenregister. De motor van het voertuig mag niet afzonderlijk kunnen draaien op de brandstof die wordt gebruikt om bij te mengen. Hierdoor vervalt ook de controle van de Aanvullende permanente eisen artikel 2 c 1o tot en met 8o.

 2. 2.

  De personenauto moet zijn voorzien van de juiste kentekenplaten.

  Wijze van keuren

  Visuele controle. Tijdens de algemene periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 2 en 3, van toepassing.

  Aanvullende permanente eisen
  Artikel 2

  De volgende gegevens, voor zover in het kentekenregister vermeld, moeten in overeenstemming zijn met het voertuig:

  1. kenteken.
  2. voertuigidentificatienummer.
  3. brandstof dan wel brandstoffen, waarbij:

   ‘A’ staat voor alcohol;
   ‘B’ staat voor benzine;
   'C’ staat voor LNG;
   ‘D’ staat voor diesel;
   ‘E’ staat voor elektriciteit;
   ‘E/B’, ‘E/D’, ‘E/G’ of een andere combinatie waarin een 'E' voorkomt, staat voor hybride;
   ‘G’ staat voor LPG;
   ‘H’ staat voor CNG;
   ‘W’ staat voor waterstof.

   Een combinatie van brandstoffen wordt aangeduid met meerdere letters.

   Indien in het kentekenregister de brandstofcode 'C', ‘G’ of ‘H’ niet is vermeld, mogen de volgende onderdelen van een LNG-, LPG- of CNG-installatie niet zijn gemonteerd:
   1. verdamper, drukregelaar of ander brandstofdoseringssysteem. Een uitlaatstift, die bij een luchtgekoelde motor als verdamper fungeert, hoeft niet te worden verwijderd;
   2. LNG-, LPG-, of CNG tank;
   3. gasafsluiter;
   4. gasmengstuk;
   5. inspuitstukken, tenzij deze definitief zijn afgeplugd;
   6. inspuitstukadapter, tenzij deze definitief is afgeplugd;
   7. buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd;
   8. hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte, dat rechtstreeks vast tegen de onderzijde van het voertuig is bevestigd.
  4. wielbasis.
   Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, de wielbasis waarbij deze niet meer dan 2,0 % mag afwijken van de waarde die in het kentekenregister is vermeld. Bij twijfel wordt de wielbasis gemeten. Als de wielbasis van fabriekswege links en rechts verschilt, wordt de gemiddelde waarde als wielbasis aangemerkt;
  5. aanwezigheid van een koppeling.
   Indien het een bedrijfsauto of een bus betreft met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en in het kentekenregister is geen waarde voor de afstandsmaat van de voorzijde van het voertuig tot het hart van de koppeling vermeld, mag geen koppeling op de bedrijfsauto of bus zijn gemonteerd. Dit geldt niet indien het een brandweerauto betreft waarvoor blijkens het kentekenregister een kentekenbewijs is afgegeven vóór 12 december 1983;
  6. aanwezigheid van meerdere koppelingen.
   Indien op de bedrijfsauto of bus met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg meerdere koppelingen zijn gemonteerd, moet van elke koppeling de waarde voor de afstand van de voorzijde van het voertuig tot het hart van de koppeling in het kentekenregister zijn vermeld. Dit geldt niet indien het een vangmuilkoppeling ten behoeve van een besturing betreft;
  7. aantal cilinders.
   Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, wordt het aantal cilinders bij twijfel gecontroleerd. De controle op het aantal cilinders blijft achterwege als het een wankelmotor betreft.

  Nieuw per: 1-1-2016

  Artikel 3
  1. Een personenauto, bedrijfsauto, bus, aanhangwagen of driewielig motorrijtuig moet zijn voorzien van gele retroreflecterende kentekenplaten, voor een aanhangwagen één, voor een driewielig motorrijtuig één of twee platen, welke aan de linkerzijde zijn voorzien van een in het laminaat geïntegreerd Eurosymbool. Hiervan zijn uitgezonderd: 
   1. voertuigen waarvoor in het kentekenregister de toestemming tot het voeren van kentekenplaten model 18.2 staat vermeld; deze voertuigen mogen zijn voorzien van het kleine model kentekenplaten;
   2. voertuigen met een datum eerste toelating welke ligt vóór 1 januari 1978; deze voertuigen mogen zijn voorzien van donkerblauwe kentekenplaten;
   3. taxi’s moeten zijn voorzien van lichtblauwe kentekenplaten als bedoeld in de Regeling Kentekens en Kentekenplaten, en
   4. voertuigen waarvoor tijdelijke kentekenplaten, voor een aanhangwagen één, voor een driewielig motorrijtuig één of twee platen, zijn afgegeven tot en met de op de kentekenplaat vermelde maand.
  2. Personenauto’s, bedrijfsauto’s, bussen en driewielige motorrijtuigen en gekentekende aanhangwagens mogen geen andere kentekenplaten voeren dan vermeld in deze bijlage.
  Toelichting

  Kentekenplaat model 18.2 (Amerikaanse plaat)

  Als onder bijzonderheden in het kentekenregister staat "Kentekenplaat model 18.2 toegestaan" dan mag er aan de voor- of achterzijde van het voertuig een kentekenplaat model 18.2 zijn aangebracht.
  Voor de APK is een combinatie van zowel een kentekenplaat model 18.2 als een ‘standaard’ kentekenplaat toegestaan.

  Kentekenplaat model 18.2 is een kentekenplaat met afwijkende afmetingen. De plaat heeft de volgende afmetingen: een breedte van 31 cm en een hoogte van 11 cm.

  Kunststof kentekenplaat

  Er staat niets vermeld over het materiaal van de kentekenplaat. Wel moet het een plaat zijn. Een sticker of iets degelijks is dus niet toegestaan.

  Doorgeknipte kentekenplaat

  Een voertuig moet zijn voorzien van kentekenplaten met daarop de juiste letter/cijfercombinatie.
  Zodra een kentekenplaat is doorgeknipt, is er sprake van meerdere kentekenplaten, waarbij op geen van de platen de juiste letter/cijfercombinatie is weergegeven.
  Het voertuig mag dus niet worden goedgekeurd met een doorgeknipte kentekenplaat.

  Afscherming eurosymbool door een sticker

  Als het eurosymbool is afgeschermd door een sticker waardoor er geen controle op het eurosymbool mogelijk is, dan zal het voertuig moeten worden afgekeurd. Er is dan geen juiste kentekenplaat aanwezig.

 3. 3.

  Het voertuigidentificatienummer moet in het chassis, frame of soortgelijke structuur zijn ingeslagen en moet goed leesbaar zijn.


  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Toelichting

  Voertuigidentificatienummer (VIN) niet aanwezig, niet leesbaar

  Vóór aanvang van de keuring moet het VIN gecontroleerd worden. Er mag geen keuring uitgevoerd worden als het VIN van het voertuig ontbreekt, niet leesbaar of niet in overeenstemming is met het kentekenregister. Dit staat omschreven in Regeling erkenning keuringsbevoegdheid APK, artikel 27 (lid 4).

  Afwijkingen tussen het VIN uit het kentekenregister met het voertuig kan verschillende oorzaken hebben, u kunt hierover contact opnemen met RDW, technische helpdesk (KIT), tel. 0900-0739 (€0,10 per minuut). Als het VIN ontbreekt of niet leesbaar is verwijst u de aanvrager van de APK door naar RDW.

  Ingeslagen voertuigidentificatienummer (VIN)

  VIN (ook wel chassisnummer genoemd) kan op meerdere, vaste voertuigdelen zijn ingeslagen. Het is voldoende als het op 1 plaats leesbaar is.
  De getoonde foto waarbij het plaatje met het VIN op de carrosserie is bevestigd met een puntlasverbinding wordt geaccepteerd bij de APK.

  1 - 2 3L 3Z 5 12 - Ingeslagen voertuigidentificatienummer(VIN)

 4. 4.

  De kentekenplaten moeten zijn voorzien van het in artikel 5 van het Kentekenreglement voorgeschreven goedkeuringsmerk en moeten deugdelijk aan de voor- en achterzijde van het voertuig zijn bevestigd.

  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan de eis van het goedkeuringsmerk, wordt niet getoetst tijdens de algemene periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 5. 5.

  Het kenteken moet goed leesbaar zijn en de kentekenplaten mogen niet zijn afgeschermd.

  Wijze van keuren
  Visuele controle, waarbij de letters en cijfers volledig zichtbaar moeten zijn indien de waarnemer op een afstand van 20,00 m vóór dan wel achter het midden van de personenauto staat.