Bovenbouw

Artikel 5.2.4

Actuele regelgeving

  1. Laatst gewijzigd: 20-05-2018
    De bovenbouw van personenauto’s moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd. Indien sprake is van corrosie, is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.
    Wijze van keuren

    Visuele controle, terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.