Onderdelen elektrische aandrijflijn

Artikel 5.2.12a

Actuele regelgeving

 1. De onderdelen van de elektrische aandrijflijn van elektrisch aangedreven of hybride elektrische personenauto’s:

  1. moeten deugdelijk zijn;
  2. moeten deugdelijk zijn bevestigd;
  3. mogen niet zijn beschadigd;
  4. mogen geen lekkage vertonen;
  5. moeten goed zijn afgeschermd, met uitzondering van de kabelset;
  6. moeten goed zijn geïsoleerd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.
  Toelichting

  Controle onderdelen elektrische aandrijving

  De eis 'mogen geen lekkage vertonen' geldt alleen voor de accu(’s).