Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring

Actuele regelgeving

  1. Als de aanvrager het niet eens is met de afkeuring van het voertuig kan hij of zij direct een herkeuring bij de RDW aanvragen. In dat geval moet hij of zij dat verzoeken door middel van het plaatsen van een handtekening. Ook in een dergelijk geval moet het voertuig altijd worden afgemeld als zijnde afgekeurd.
    Het kan eveneens voorkomen dat de keurmeester of de erkenninghouder het niet eens is met het resultaat van de steekproef door de steekproefcontroleur. Ook dan is een herkeuring mogelijk.
    Dit moet echter aangegeven worden op het steekproefcontrolerapport (Administratieve procedures, Beroepsmogelijkheden).